Mitt namn är Edvin Dribe. Styrelseledamot, årsmötespresidial, arbetshäst och ideellt engagerad i allt från utbildningspolitik, friluftsliv, utrikes- och säkerhetspolitik till organisationsstruktur.